6 มีนาคม 2562

สนข. ประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศ 3 ทีม 3 ภูมิภาค กิจกรรมการประกวดแบบฯ สร้างการมีส่วนร่วม


สนข. ประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศ 3 ทีม 3 ภูมิภาค

เดินมาถึงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน จากทีมสมัครและส่งผลงานทั้งหมด 19 ทีม ทั่วทุกภูมิภาคของไทย ผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ ได้ทีมผู้ชนะเลิศ 3 ทีมจาก 3 ภูมิภาค ส่วนอีก 1 ภูมิภาคคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ คณะกรรมการเผย จากการพิจารณาผลงานทั้งหมด ผู้ออกแบบมีความตั้งใจมากทุกทีม แต่ความแตกต่าง เกิดจากมุมมอง ประสบการณ์ รวมถึงความรู้ในการออกแบบให้ใช้ประโยชน์ได้จริงของต่ละทีม

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) หนึ่งในคณะกรรมการ กล่าวว่า " สนข. จัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของการจัดงาน คือต้องการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมใน โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ต้องบอกเลยว่า หนักใจกับการตัดสินเลือกทีมผู้ชนะ เพราะแต่ละทีมมีความโดดเด่นไปคนละด้าน การออกแบบตามโจทย์ กระบวนการคิดเพื่อให้ใช้งานได้จริง ถูกต้องต้องตามกฎหมายสากล ความสวยงามในการออกแบบ ทุกทีมจะมีครบทุกด้าน แต่จะโดดเด่นไปคนละด้าน ดังนั้นการให้คะแนนครั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาพรวม ว่าทีมไหนได้คะแนนสูงสุด จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายภาคส่วน ดังนั้นการตัดสินจะยุติธรรมเที่ยงตรงแน่นอนครับ"

สำหรับการตัดสินผลงานในครั้งนี้ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งหมด 9 ท่าน ได้แก่ 1. นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2. พ.ต.ท.ดร.บัณฑิต ประดับสุข ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในนามองค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม 3. นายสราวุธ กาญจนพิมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาชีพสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในนามองค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม 4. นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในนามผู้แทนภาคส่วนด้านคนพิการ 5. นางธิดา ศรีไพพรรณ เลขาธิการสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ในนามผู้แทนภาคส่วนด้านผู้สูงอายุ 6. นายณรงค์ฤกษ์ ยืนวงศ์นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา ตัวแทนเจ้าของพื้นที่ ท่าเรือศรีราชา 7. เรือกากาศเอกปกป้อง สุวรรณโมฬี ผู้อำนวยการฝ่ายการท่าอากาศยานภูเก็ต ตัวแทนเจ้าของพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 8. นาง วรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ตัวแทนเจ้าของพื้นที่ขนส่งจังหวัดเชียงราย 9. นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่ากุล หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตัวแทนเจ้าของพื้นที่สถานีรถไฟความเร็วสูง จังหวัดขอนแก่น


ด้านเสียงสะท้อนมุมมองและความเห็นของคณะกรรมการตัดสิน "การตัดสินครั้งนี้เน้นตามโจทย์ของการประกวดคือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บท "โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน" ประกอบกับเกณฑ์การตัดสิน 5 ข้อที่คณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันตั้งขึ้นเพื่อให้ผลงานที่ได้รับรางวัลมีคุณค่าและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้จริงตามวัตถุประสงค์ ผลการตัดสินเป็นเพียงกระบวนหนึ่งที่มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นตัววัด ทีมใดได้คะแนนผ่านเกณฑ์จะได้รับรางวัลตามเงื่อนไขการประกวดฯ สำหรับทีมใดที่ไม่เข้ารอบ ไม่ได้หมายความว่าผลงานจะใช้ไม่ได้เลย แต่อาจจะใช้ได้ในอีกเวทีหนึ่ง สำหรับเวทีนี้วัดด้วยเกณฑ์คะแนนที่คณะกรรมการร่วมกันตั้งขึ้น หนึ่งในคณะกรรมการกล่าวว่า "ผมค่อนข้างเซอร์ไพร้สกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด เพราะด้วยเวลาอันจำกัด แต่ทำผลงานออกมาได้ขนาดนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ ผมเห็นความตั้งใจปรากฎอยู่ในทุกชิ้นงาน ยิ่งได้ฟังพรีเซ็นต์ผลงานจากวิดิโอที่แนบมากับผลงานแต่ละชิ้น ทำให้เราเข้าใจกระบวนการคิด การออกแบบ ของทีมแต่ละทีมได้มากขึ้น"

ผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ มี 3 ทีมที่เข้ารอบได้แก่ ภาคเหนือ พื้นที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 ได้แก่ ทีมคนบ้านเฮา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ทีม Shea Butter จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคใต้และภาคตะวันตก พื้นที่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ทีม SN(A)CKจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับทีมภาคกลางและภาคตะวันออก พื้นที่ท่าเรือศรีราชา(เกาะลอย) จังหวัดชลบุรี ไม่มีผู้ชนะการประกวดแบบฯ เนื่องจากผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

ที่มา : ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย Thai PR