เอกสารสำหรับผู้สมัคร ข้อมูลพื้นที่สำหรับออกแบบ

เอกสารข้อมูลการออกแบบ ทางคณะผู้จัดกิจกรรมฯ จะจัดส่งทั้งไฟล์ AutoCAD และ PDF แผนผังพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลการออกแบบ หลังจากที่ผู้สนใจได้ทำการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว