ร่วมโหวตผลงานรางวัลป็อปปูล่าโหวต สนข. เชิญชวนร่วมโหวตผลงาน VR จากทีมผู้ชนะเลิศ 3 ทีมสุดท้าย ในกิจกรรมประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน ปิดโหวต 3 พ.ค. 2562

Inclusive Transport Design Contest

การจัดประกวดแบบในการปรับปรุงอาคารสถานที่ หรือสถานีขนส่งผู้โดยสารตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน และระบบขนส่งที่เสมอภาคและเท่าเทียม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการ การสร้างเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงอีกสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณอาคารและสถานที่โดยรอบ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการและคนทุกคน ผ่านกลุ่มผู้สมัครเข้าประกวดและประชาชนที่สนใจโดยทางอ้อมอีกด้วย

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบเกียรติบัตร นอกจากนี้ผลงานที่เข้ารอบจะได้รับการนำไปพัฒนาเพื่อสร้างให้ใช้งานได้จริง

การรับสมัครและส่งผลงาน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

1. ประเภทอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา

  • นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละไม่เกิน 4 คน
  • สมาชิกภายในทีมจะต้องเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
    แห่งเดียวกัน หรือวิทยาเขตเดียวกัน
  • ไม่จำกัดจำนวนทีมของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

  • สมาชิกของทีมไม่จำกัด เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
    ทีมละไม่เกิน 4 คน

ระยะเวลาดำเนินการและกำหนดส่งผลงาน

12 มี.ค. 2562 แนะนำการพัฒนาผลงานเป็น VR

โดยมีวิทยากรแนะนำการพัฒนาผลงานและการทำ VR

22 มี.ค. 2562 ส่งผลงาน VR

ส่งผลงาน VR ทั้ง 3 ทีม (ภายในเวลาทำการ 16.00 น.) ทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกจะต้องพัฒนาผลงานในขั้นตอนสุดท้ายและนำเสนอด้วยการสร้างแบบจำลองและทำการ Render แบบ 360 องศา ในรูปแบบของ Virtual Reality (VR)

1 - 3 พ.ค. 2562 เปิดระบบโหวต

อัพโหลดผลงานลงสื่อออนไลน์และเปิดระบบโหวตผลงานผ่านหน้าเว็บไซต์ ช่องทางโซเชี่ยลมีเดียอื่นๆ เริ่มโหวตตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 0.00 น. ของวันที่ 3 พ.ค. 2562

6 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อทีมชนะผลการโหวต

ประกาศรายชื่อทีมชนะ Popular Vote (ประกาศพร้อมอัพโหลดผลงานในเวลา 14.00 น.)

พฤษภาคม 2562 พิธีมอบรางวัล

ในงานสัมมนา 2 พิธีมอบเงินรางวัลในงานจัดนิทรรศการ (เวลาและสถานที่ระบุภายหลัง)

ช่าวสารล่าสุด

มอบ 4 รางวัลชนะเลิศ สำหรับประกวดแบบฯ

โเมื่อวันที่ 10 พค ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท การมอบ 4 รางวัลชนะเลิศ สำหรับกิจกรรมดีๆ ในกิจกรรมประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน

ร่วมโหวตผลงาน VR กับรางวัลป็อปปูล่าโหวต

สนข. เชิญชวนร่วมโหวตผลงาน VR จากทีมผู้ชนะเลิศในกิจกรรมประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน

สนข. ประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศ 3 ทีม 3 ภูมิภาค กิจกรรมการประกวดแบบฯ สร้างการมีส่วนร่วม

เดินมาถึงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน จากทีมสมัครและส่งผลงานทั้งหมด 19 ทีม ทั่วทุกภูมิภาคของไทย