สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม จัดสัมมนารับฟังความเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “We make the best for all.” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00น. ณ ห้อง Mayfair Ballroom A ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel)  ซึ่ง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และสื่อมวลชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 141 คน... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม