เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้สำรวจท่าเรือเกาะลอย และท่าเรือเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมี เจ้าหน้าที่จาก สนข. และนายกเทศมนตรีศรีราชา พร้อมหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้