เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ต.ค. 61 ลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 ซึ่งมีหัวหน้าสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 หัวหน้าสมาคมคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว และอาจารย์ธรรม จตุนาม ร่วมดำเนินการสำรวจในครั้งนี้