สนข. จัดสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้/ผลการศึกษาโครงการ ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ในวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ภายใต้แนวคิด OTP: We make the best for all. ณ ห้องอินฟินิตี้ (infinity 1) ชั้น G โรงแรมพลูแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ ... สามารลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพียงสแกน QR Code ด้านล่าง